El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques

G El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques

Reconegut pel Departament d'educació (perfil de metologies amb enfocament globalitzat mèrits,  estadis)COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES

GP COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES

Reconegut pel Departament d'educació ( perfil de metologies amb enfocament globalitzat mèrits,  estadis)