COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES
Josep Vilaro Alarcon

GP COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES

Reconegut pel Departament d'educació (Pendent perfil de metologies amb enfocament globalitzat mèrits,  estadis)

Més informació i matricula 


El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques
Josep Vilaro Alarcon

G El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques

Reconegut pel Departament d'educació (Pendent perfil de metologies amb enfocament globalitzat mèrits,  estadis)

Més informació i matricula