El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques

G El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques

Reconegut pel Departament d'educació (Pendent perfil de metologies amb enfocament globalitzat mèrits,  estadis)

Més informació i matricula 

COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES

GP COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES

Reconegut pel Departament d'educació (Pendent perfil de metologies amb enfocament globalitzat mèrits,  estadis)

Més informació i matricula