COEDUCACIÓ EMOCIONAL I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

EDE COEDUCACIÓ EMOCIONAL I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

El propòsit del curs està relacionat amb la formació per professors i famílies i desenvolupament emocional de les etapes dels infants / juvenil i crear els recursos necessaris per gestionar-les.

"Ser conscients i posar en dubte les nostres creences ens ajuda a gestionar els conflictes interns i externs"